طوفان اردبیل
تند باد شدید همچنان تا فردا در اردبیل ادامه دارد 23 فروردین 1401

تند باد شدید همچنان تا فردا در اردبیل ادامه دارد

وزش باد تند تا صبح فردا در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت،سامانه بارشی با ماهیت سرد و بارش های پراکنده از روز پنجشنبه وارد استان می شود