علم و فناوری | شیوا بیان
ایجاد مرکز رشد صنایع‌دستی با همکاری پارک علم و فناوری در اردبیل 20 اردیبهشت 1400
مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل خبر داد

ایجاد مرکز رشد صنایع‌دستی با همکاری پارک علم و فناوری در اردبیل

مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: «ایجاد مرکز رشد صنایع‌دستی با همکاری پارک علم و فناوری در راستای رونق فعالیت‌ها در بخش صنایع‌دستی با جدیت پیگیری می‌شود.»