علیرضا فرخی
۷۲ مورد مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اردبیل صادر شد 10 آذر 1399
در هفت ماهه اول سال؛

۷۲ مورد مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اردبیل صادر شد

اردبیل- مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل از صدور 72 مورد مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اردبیل خبر داد.