غلامحسین آگاهی | شیوا بیان
واریز مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 19 فروردین 1400
در فیش حقوقی فروردین اعمال می‌شود؛

واریز مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

 رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی استان اردبیل از اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از فروردین ماه سالجاری خبر داد.