فرهنگسازی
تولید زباله و مسئولیت اجتماعی فراموش شده 25 فروردین 1400
یادداشت؛

تولید زباله و مسئولیت اجتماعی فراموش شده

یادداشت- رقیه فرج پور: تولید زباله در خانواده ها روند فزاینده ای به خود گرفته است طوری که امروز زیست شهری و اجتماعی به دلیل احاطه شدن در بین انواع زباله ها به مخاطره افتاده است.

ورزش غریبه‌ای آشنا در پندمی کرونا 28 مهر 1399
یادداشت؛

ورزش غریبه‌ای آشنا در پندمی کرونا

شیوا بیان- با شیوع کرونا اهمیت پرداختن به ورزش بیش از گذشته آشکار شد و ارتباط مستقیم آن با سلامتی در حد بالایی خودنمایی کرد چرا که کرونا یک بیماری تنفسی به شمار می رود و ورزش نیز ارتباط مستقیم با دستگاه تنفسی انسان دارد.