قطعه بندی اراضی
اجازه‌ی تغییر کاربری و قطعه قطعه شدن اراضی را نمی دهیم 18 فروردین 1401
عضو شورای شهر اردبیل گفت:

اجازه‌ی تغییر کاربری و قطعه قطعه شدن اراضی را نمی دهیم

صاحب اراضی ۱۷ هزار مترمربعی در منطقه میراشرف به دنبال تغییر کاربری و قطعه قطعه کردن اراضی برای فروش است که اجازه چنین کاری را نمی دهیم