لیگ ستارگان قطر
مهدی ترابی یک قدم تا قرارداد با پرسپولیس 04 بهمن 1399

مهدی ترابی یک قدم تا قرارداد با پرسپولیس

با پیوستن یوسف المساکنی، اکنون شایعات درباره جدایی ترابی و انتقال وی به پرسپولیس داغ تر شده است