محمدباقر فلسفی
تخریب دولت در شرایط فعلی تخریب کل نظام است 31 شهریور 1399
رییس شورای‌عالی اصلاح‌طلبان استان اردبیل:

تخریب دولت در شرایط فعلی تخریب کل نظام است

رئیس‌شورای‌عالی اصلاح طلبان استان اردبیل از دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران گلایه کرد و آن را باعث ایجاد تعلل در برنامه‌های دولت دانست.