محمد رضا سرداری سیار | شیوا بیان
جوانان را باور و اعتماد کنیم 05 فروردین 1400
یادداشت بمناسبت روز جوان؛

جوانان را باور و اعتماد کنیم

یادداشت- محمد رضا سرداری سیار: هر جامعه ای که در اثر باور و توجه جدّی و صادقانه حکمرانان، جوانانی بهره مند و شاداب و با نشاط داشته باشد، براحتی قادر به تامین نیازهای خود خواهد بود.