محمد قصابی
باند فرودگاه اردبیل برای نشست و برخواست پروازها آماده شد 04 دی 1399
با انجام عملیات برفروبی؛

باند فرودگاه اردبیل برای نشست و برخواست پروازها آماده شد

سرپرست فرودگاه های استان اردبیل گفت: با انجام عملیات برفروبی ایر ساید و لند ساید فرودگاه اردبیل باند فرودگاه برای نشست و برخاست پروازها آماده شد.