مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل | شیوا بیان
راه شهدا، سرلوحه خدمت به مردم است 25 اردیبهشت 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل :

راه شهدا، سرلوحه خدمت به مردم است

مدیرکل استان به همراه مدیران ستادی سازمان تامین اجتماعی در بدو ورود به استان اردبیل با حضور در مزار شهدای گمنام، با آرمان های شهداء تجدید میثاق کردند.