مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل
اهداف صلیب سرخ جهانی و جمعیت هلال احمر بر محور بشردوستی بنا شده است 18 اردیبهشت 1400
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل انجام شد:

اهداف صلیب سرخ جهانی و جمعیت هلال احمر بر محور بشردوستی بنا شده است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از بنا شدن اهداف ۴ گانه و اصول ۷ گانه صلیب سرخ جهانی و جمعیت هلال احمر بر محور بشردوستی خبر داد.