مدیرکل هواشناسی استان اردبیل
تضعیف سامانه بارشی از امروز در اردبیل 17 مهر 1399
مدیرکل هواشناسی اردبیل خبر داد؛

تضعیف سامانه بارشی از امروز در اردبیل

شیوا بیان- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از تضعیف سامانه بارشی طی امروز در اردبیل خبر داد و گفت: با خروج کامل سامانه بارشی شاهد افزایش دما از عصر جمعه در استان خواهیم بود.