مدیر شبکه مخابرات منطقه اردبیل
اهمیت پدافند غیرعامل در پیشگیری از حوادث ناشی از کار 06 آبان 1399
مدیر شبکه مخابرات منطقه اردبیل مطرح کرد:

اهمیت پدافند غیرعامل در پیشگیری از حوادث ناشی از کار

شیوا بیان- مدیر شبکه مخابرات منطقه اردبیل نقش پدافند غیرعامل را در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و خنثی نمودن و پیش‌بینی خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه مهم و تعیین کننده دانست.