مسئولان
کم کاری مسئولان در خدمت به مردم، خیانت به خون شهدا است 22 آبان 1399
رییس شورای شهر اردبیل:

کم کاری مسئولان در خدمت به مردم، خیانت به خون شهدا است

اردبیل- رئیس شورای شهر اردبیل گفت: کم کاری و کوتاهی مسئولان در خدمت گذاری به مردم، خیانت آشکار به آرمان و خون شهدا است.