مشترکین کم مصرف
برق رایگان برای مشترکین کم‌مصرف 03 آبان 1399
مدیر عامل برق استان اردبیل خبر داد:

برق رایگان برای مشترکین کم‌مصرف

شیوا بیان- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اجرای طرح برق امید را فرصتی جهت تغییر نگرش مصرف کنندگان «بخش خانگی» به استفاده صحیح از منابع انرژی دانست.