مصالح ساختمانی
نقشه راه توسعه فعالیت‌های عمرانی ترسیم شود 23 آبان 1400
سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل بیان کرد:

نقشه راه توسعه فعالیت‌های عمرانی ترسیم شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: در راستای نیازسنجی پروژه‌ها و ایجاد تعادل در مسایل عمرانی باید با جدیت تلاش و برای فعالیت‌های عمرانی نقشه راه ترسیم شود.

تولید مصالح ساختمانی استان زیر ذره‌بین استاندارد 04 مرداد 1400

تولید مصالح ساختمانی استان زیر ذره‌بین استاندارد

مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت: کلیه دستگاه های اجرائی باید در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود از مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد ملی معتبر استفاده کنند.