معادن اردبیل
پیشرف پروژه های معدنی نیازمند تسریع در پاسخگویی به استعلامات است 03 دی 1399
رییس سازمان صمت اردبیل:

پیشرف پروژه های معدنی نیازمند تسریع در پاسخگویی به استعلامات است

رئیس سازمان صمت استان اردبیل پیشرفت عملیاتی پروژه های معدنی را در گرو تسریع در پاسخگویی دستگاه های اجرایی به استعلامات سازمان صمت دانست.