معاون امور کل عشایر
برگزاری جلسه بررسی مشکلات جامعه عشایر با مسئولین استانی در روستای خلیفه لو 05 فروردین 1401

برگزاری جلسه بررسی مشکلات جامعه عشایر با مسئولین استانی در روستای خلیفه لو

جلسه بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات جامعه عشایری با حضور نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی ومعاون مدیرکل امور عشایر استان در روستای خلیفه لو