معوقات پیمانکاران اردبیل
پروژه‌های شهری نیازمند نظارت مستقیم مهندسان / اردبیل در حال تبدیل شدن به شهری توریست گریز / مهندسان جلوی کارهای نمایشی در اردبیل را بگیرند 06 خرداد 1400
مینا نهامین / کاندیدای ششمین دوره شورای شهر اردبیل:

پروژه‌های شهری نیازمند نظارت مستقیم مهندسان / اردبیل در حال تبدیل شدن به شهری توریست گریز / مهندسان جلوی کارهای نمایشی در اردبیل را بگیرند

کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل با تاکید بر اینکه مهندسان باید جلوی کارهای نمایشی را در اردبیل بگیرند افزود: در حوزه آسفالت معابر و سنگ فرش معابر و احداث پیاده راه‌ها، نیازمند نظارت مستقیم مهندسان هستیم