ملاقات مردمی
برگزاری اولین ملاقات مردمی دادستان مرکز استان در سال جدید در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل 15 فروردین 1401

برگزاری اولین ملاقات مردمی دادستان مرکز استان در سال جدید در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل

ملاقات عمومی دادستان مرکز استان با شروع امسال نیز به روال دوشنبه های هر هفته در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید.

رسیدگی به مشکلات ۷۵ نفر از مراجعین به دادگستری اردبیل 25 آذر 1399
در ملاقات مردمی با رئیس کل دادگستری استان اردبیل انجام شد:

رسیدگی به مشکلات ۷۵ نفر از مراجعین به دادگستری اردبیل

در ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان اردبیل به درخواست ها و مشکلات ۷۵ نفر از مراجعین رسیدگی شده و دستورات لازم قضایی صادر گردید.

رسیدگی به مشکلات ۸۰ نفر از مراجعین به دادگستری استان اردبیل 20 آبان 1399
در ملاقات مردمی مسئولان عالی قضایی استان انجام شد؛

رسیدگی به مشکلات ۸۰ نفر از مراجعین به دادگستری استان اردبیل

اردبیل- در ملاقات مردمی مسئولان عالی قضایی استان اردبیل به مشکلات ۸۰ نفر از مراجعین به دادگستری رسیدگی شد.