مواد اولیه
مشکلی در تامین مواد اولیه کارخانجات نداریم 14 دی 1399
وزیر صمت:

مشکلی در تامین مواد اولیه کارخانجات نداریم

اردبیل- مشگین شهر- وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: ما در حال حاضر در تامین مواد اولیه کارخانجات وهمچنین مایحتاج مردم مشکلی نداریم و به سرعت نیاز بازار درحال تهیه است.