مواد مخدر
کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه 30 آبان 1400
دادستان مرکزاستان خبر داد:

کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه

متهم پس از صدور دستور قضایی لازم روانه زندان شد و پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در مراجع قضایی تحت بررسی قرار گرفت

کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی 18 اردیبهشت 1400
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل:

کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی

دادستان مرکز استان اردبیل از کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی خبر داد.

کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک زن و مرد در اردبیل 28 دی 1399
دادستان مرکز استان خبر داد:

کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک زن و مرد در اردبیل

اردبیل- دادستان مرکز استان اردبیل گفت: ۵ کیلوگرم موادمخدر از انواع مختلف از قاچاقچیان مواد مخدر در استان کشف شد.