موزه شیخ صفی | شیوا بیان
سرپرست معاونت میراث ‌فرهنگی اداره‌کل‌ اردبیل خبر داد 29 اردیبهشت 1400
6 موزه جدید در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی راه اندازی شد:

سرپرست معاونت میراث ‌فرهنگی اداره‌کل‌ اردبیل خبر داد

سرپرست معاونت میراث‌ فرهنگی اداره ‌کل‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل گفت: از ایام رکود فعالیت موزه ‌ها و شیوع ویروس کرونا در راستای ساماندهی، غنی ‌سازی محتوا و پربار کردن اشیای موزه‌ های استان استفاده شده است.