نساجی ستاره سبلان
نساجی ستاره سبلان در مسیر تولید صادرات محور حرکت می‌کند 24 آذر 1399
رییس صمت اردبیل:

نساجی ستاره سبلان در مسیر تولید صادرات محور حرکت می‌کند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل گفت: کارخانه نساجی ستاره سبلان اردبیل در مسیر تولید صادرات محور حرکت می کند و تلاش بر این است تا صادرات به کشورهای همسایه در سال آینده انجام شود.