نظام مهندسی اردبیل
شهریار گل محمدی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل شد 04 اردیبهشت 1401

شهریار گل محمدی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل شد

با برگزاری جلسه ی انتخاب رئیس برای مدت با قیمانده از سال اول و با ۸ رای ،شهریار گل محمدی،به عنوان رئیس سازمان نظام منهندسی انتخاب شد.

غریبی؛ حلقه اتصال سازنده بین شهرداری و نظام مهندسی 07 فروردین 1400
یادداشت؛

غریبی؛ حلقه اتصال سازنده بین شهرداری و نظام مهندسی

یادداشت- شاهین خدامرادزاده: ارتباط دوسویه شهرداری ها و نظام مهندسی، ایمنی و امنیت را به شهرها می بخشد.