نظام مهندسی ساختمان اردبیل
شهر اردبیل از نبود نظام جامع توسعه‌ای رنج می‌برد 11 اسفند 1399
عضو نظام مهندسی استان اردبیل:

شهر اردبیل از نبود نظام جامع توسعه‌ای رنج می‌برد

اردبیل- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: شهر اردبیل به رغم پیشینه و قدمت تاریخی، فرهنگی و هویتی از نبود یک نظام جامع توسعه‌ای و برنامه‌ریزی مدون رنج می‌برد.