نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل
نصب 140 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی استان اردبیل در 6 ماهه اول سالجاری+ تصاویر 22 شهریور 1399
نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل خبر داد؛

نصب 140 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی استان اردبیل در 6 ماهه اول سالجاری+ تصاویر

شیوا بیان اردبیل_ نصب 140 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی استان اردبیل در 6 ماهه اول سالجاری انجام شده است به گزارش شیوا بیان اردبیل، نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل از نصب 140 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی استان اردبیل در 6 ماهه اول سال […]