نماینده مردم مشگین شهر
آغاز به کار اولین کارخانه سورتینگ میوه در مشگین‌شهر 14 مهر 1399
نماینده مردم مشگین‌شهر خبر داد؛

آغاز به کار اولین کارخانه سورتینگ میوه در مشگین‌شهر

شیوا بیان- نماینده مردم مشگین شهر گفت: برای حمایت از باغداران اولین کارخانه سورتینگ در مشگین‌شهر احداث شد.