نماینده مشگین شهر
تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شهرداری آلنی 04 بهمن 1399
شهردار آلنی خبر داد:

تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شهرداری آلنی

اردبیل- مشگین شهر- شهردار آلنی گفت: بزودی ماشین آلات مورد نیاز برای شهرداری از محل ماده ۵۸ تامین می شود.