نمای رومی | شیوا بیان
لزوم مقابله با رخنه فرهنگ غرب در ساخت و سازها / نماهای خاص در خور اصالت شهر تعریف شود 21 اسفند 1399
عضو نظام مهندسی استان اردبیل:

لزوم مقابله با رخنه فرهنگ غرب در ساخت و سازها / نماهای خاص در خور اصالت شهر تعریف شود

اردبیل- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با انتقاد از رخنه فرهنگ غربی در ساخت و سازها و خصوصا نماهای ساختمانی، گفت: در این راستا لازم است نماهای خاص در خور اصالت شهر تعریف شود.