نهی از منکر
صدا‌و‌سیما عامل پدافندی موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی 21 فروردین 1400
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل تاکید کرد:

صدا‌و‌سیما عامل پدافندی موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل صدا‌و‌سیما را مهمترین عامل پدافندی در مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب دانست و گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه پرمخاطب می تواند در احیای امر به معروف و نهی از منکر نقش کلیدی و مهمی را ایفا کند.