نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل
بهره‌برداری از واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی در سالجاری 06 آبان 1399
فرماندار اردبیل خبر داد:

بهره‌برداری از واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی در سالجاری

به گزارش‌ شیوا بیان، امامی یگانه فرماندار اردبیل در بازدید از مجموعه نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل گفت: سه واحد بخار مجموعه نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل در حال راه اندازی است که واحد اول بخار این مجموعه زمستان امسال به بهره برداری می رسد که ظرفیت آن تولید ۱۶۰ مگاوات برق است. وی از پیشرفت بالای […]