نیکشاد
مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامپروری پارس آباد بررسی شد 24 آذر 1399
با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی:

مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و دامپروری پارس آباد بررسی شد

اردبیل- نشست مدیرکل جهاد کشاورزی استان اردبیل با فرماندار شهرستان پارس آباد انجام شد و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی، دامداری و گلخانه ای، صنایع تبدیلی و زیر ساختهای توسعه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.