هفته سلامت
نشست خبری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بمناسبت هفته سلامت 18 اردیبهشت 1401

نشست خبری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بمناسبت هفته سلامت

گزارش تصویری از نشست خبری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بمناسبت هفته سلامت

برنامه دانشگاه علوم پزشکی در هفته سلامت 18 اردیبهشت 1401
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

برنامه دانشگاه علوم پزشکی در هفته سلامت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: افتتاح چهار واحد خدمات درمانی در بیمارستان امام خمینی شامل واحد تصویر برداری مداخله ای، توسعه‌ی اورژانس، دستگاه سی تی اسکن جدید و دستگاه آنژوگرافی هیبریدی در هفته سلامت