هفته کودک
15 مهر 1399
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت آشنایی کودکان با حقوق شهروندی

شیوا بیان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر لزوم برگزاری مسابقات فصلی و فراهم‌سازی آموزش حقوق شهروندی و آَشنایی کودکان با حقوق خود در این برنامه‌ها تاکید کرد.

هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق کودکان و نوجوانان است 14 مهر 1399
مدیرکل کانون استان اردبیل:

هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق کودکان و نوجوانان است

شیوا بیان- مدیرکل کانون استان اردبیل گفت: هفته کودک فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حقوق، مسائل آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی نسل کودک و نوجوان است.