ورزشگاه تختی اردبیل
برگزاری مسابقات کشوری زیبایی اسب عرب در اردبیل / شائبه تخریب چمن ورزشگاه تختی منتفی است 16 تیر 1400
رئیس هیئت سوارکاری شهرستان اردبیل:

برگزاری مسابقات کشوری زیبایی اسب عرب در اردبیل / شائبه تخریب چمن ورزشگاه تختی منتفی است

رئیس هیئت سوارکاری شهرستان اردبیل از برگزاری مسابقات زیبایی اسب عرب از 23 تا 25 تیرماه در اردبیل خبر داد.