وزارت صمت
جدیدترین تصمیمات برای ترخیص کالاهای موجود در گمرکات 12 آبان 1399
از سوی معاون گمرک اعلام شد؛

جدیدترین تصمیمات برای ترخیص کالاهای موجود در گمرکات

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران جزئیات تازه ترین تصمیمات برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات، مجاز شدن واردات با ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات را اعلام کرد.