پایگاه خبری شیوا بیان
نشست هم اندیشی روابط عمومی مخابرات منطقه اردبیل با پایگاه خبری شیوا بیان 19 آبان 1399

نشست هم اندیشی روابط عمومی مخابرات منطقه اردبیل با پایگاه خبری شیوا بیان

اردبیل- کارکنان روابط عمومی مخابرات منطقه اردبیل با مسئولین پایگاه خبری شیوا بیان دیدار و گفتگو کردند.