پدافند غیرعامل
تشکیل کمسیون مشترک رصد و پایش مخاطرات فرا سرزمینی با کشورهای همسایه 30 آذر 1400

تشکیل کمسیون مشترک رصد و پایش مخاطرات فرا سرزمینی با کشورهای همسایه

دکتر فراز جامعی با اشاره به اهمیت کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان در صیانت اقتصادی از سرمایه های دام و طیور ، تشکیل کمسیون مشترک رصد و پایش مخاطرات فرا سرزمینی با کشورهای همسایه را حائز اهمیت دانست

اهمیت پدافند غیرعامل در پیشگیری از حوادث ناشی از کار 06 آبان 1399
مدیر شبکه مخابرات منطقه اردبیل مطرح کرد:

اهمیت پدافند غیرعامل در پیشگیری از حوادث ناشی از کار

شیوا بیان- مدیر شبکه مخابرات منطقه اردبیل نقش پدافند غیرعامل را در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و خنثی نمودن و پیش‌بینی خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه مهم و تعیین کننده دانست.