پروانه بهره برداری معدن
فعالیت ۲۱۲ معدن با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در استان اردبیل 25 اردیبهشت 1400
رئیس صمت استان به ایلنا خبر داد؛

فعالیت ۲۱۲ معدن با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در استان اردبیل

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در حال حاضر تعداد 212 پروانه بهره برداری معادن با سرمایه گذاری بیش از 300 میلیارد تومان در استان در حال فعالیت هستند.