پروژه ایثار اردبیل
پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه توانبخشی ایثار اردبیل 28 مهر 1399
فرماندار اردبیل خبر داد؛

پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه توانبخشی ایثار اردبیل

شیوا بیان- فرماندار شهرستان اردبیل از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه توانبخشی ایثار اردبیل با هزینه کرد ۲۳ میلیارد تومان در زیر بنای 14 هزار و 300 متر مربع خبر داد.