پلمپ
واحد صنفی متخلف در خلخال پلمب شد 27 اسفند 1400

واحد صنفی متخلف در خلخال پلمب شد

امسال ۷۶ واحد صنفی متخلف در رعایت موازین بهداشتی و بی‌توجه به محدودیت‌های اعمال شده کرونا در این شهرستان پلمب و فعالیت آنها متوقف شده است.

۷۵ باب مغازه قصابی و کبابی در شهرستان پارس آباد در استان اردبیل پلمب شد 08 اسفند 1400

۷۵ باب مغازه قصابی و کبابی در شهرستان پارس آباد در استان اردبیل پلمب شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پارس آباد از پلمب 75 باب مغازه قصابی و کبابی بدلیل کشتار غیر مجاز دام در جلوی مغازه و عدم توجه به تذکرات متعدد و هشدارهای مکرر کارشناسان دامپزشکی با دستور دادستان و همکاری مشترک نیروی انتظامی و دامپزشکی از ابتدای سالجاری در این شهرستان خبر داد و افزود تنها در هفته گذشته 9 باب مغازه قصابی در این شهرستان پلمب و از ادامه کار آنها جلوگیری شده است

سیزدهمین  واحد دندانپزشکی در اردبیل پلمپ شد 10 آذر 1400
در سال جاری:

سیزدهمین واحد دندانپزشکی در اردبیل پلمپ شد

سیزدهمین واحد دندانپزشکی غیرمجاز در سالجاری در اردبیل پلمب شد.

پلمپ ۲۲ واحد صنفی متخلف در جعفرآبادمغان 20 آذر 1399

پلمپ ۲۲ واحد صنفی متخلف در جعفرآبادمغان

بخشدارجعفرآباد با تاکید بر همکاری شهروندان در اجرای محدودیت های طرح جدید از پلمپ ۲۲ واحد صنفی متخلف خبر داد.