پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل
لغو محدودیت تردد شبانه خودروها در شهرهای آبی تکذیب شد 05 بهمن 1399
از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان؛

لغو محدودیت تردد شبانه خودروها در شهرهای آبی تکذیب شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: لغو محدودیت تردد شبانه خودروها در شهرهای دارای وضعیت آبی کرونا شایعه بوده و محدودیت ها همچنان پا برجا است.