پل جام جم
پل غیر همسطح جام جم اردبیل افتتاح شد+عکس 03 خرداد 1401

پل غیر همسطح جام جم اردبیل افتتاح شد+عکس

تقاطع غیر همسطح جام جم در محور اصلی ورودی اردبیل از سمت نمین در محل تلاقی بلوار جام جم قرار گرفته است،این پل 3دهانه دارد طول کل پل به همراه رومپ ها:530متر و طول کل دهانه پل:80متر میباشد.