پل قدس اردبیل
دستور معرفی پیمانکار  پروژه  پل قدس به بازپرس صادر شد 01 آذر 1400
از سوی دادستان مرکز اردبیل:

دستور معرفی پیمانکار پروژه پل قدس به بازپرس صادر شد

از سوی دادستان مرکز اردبیل دستور معرفی پیمانکار پروژه پل قدس به بازپرس صادر شد

عملیات اجرایی پل قدس زمستان هم تعطیل نمی‌شود 22 مهر 1399
شهردار اردبیل:

عملیات اجرایی پل قدس زمستان هم تعطیل نمی‌شود

شیوا بیان- شهردار اردبیل گفت: براساس زمان‌بندی پروژه پل قدس حتی در فصل زمستان نیز تعطیل نخواهد شد بلکه کارگاه این پروژه شبانه‌روزی فعال خواهد بود.