پهنای باند
واگذاری پهنای باند رایگان به ۴۲ سامانه آموزش الکترونیکی در استان اردبیل 19 آذر 1399
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل خبر داد:

واگذاری پهنای باند رایگان به ۴۲ سامانه آموزش الکترونیکی در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از واگذاری‌ پهنای باند رایگان به 42 سامانه آموزش الکترونیکی خبر داد.