پویش ورزش در خانه
پویش ورزش در خانه انگیزه ای برای ورزش در دوران کرونا 04 دی 1399
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل عنوان کرد:

پویش ورزش در خانه انگیزه ای برای ورزش در دوران کرونا

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: پویش ورزش در خانه انگیزه ای برای ورزش در دوران کرونا در بین مردم جامعه است.