پیشخوان خدمات دولت
ارائه 247 خدمت در دفاتر پیشخوان و ICT روستایی استان اردبیل 11 آبان 1399
مدیرکل ارتباطات اردبیل خبر داد:

ارائه 247 خدمت در دفاتر پیشخوان و ICT روستایی استان اردبیل

شیوا بیان- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از فعالیت 192 دفتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی در استان اردبیل و ارائه 247 خدمت توسط این دفاتر خبر داد.