پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری از وقوع جرم یک امر فرا قوه ای است 04 اسفند 1399
رئیس کل دادگستری اردبیل:

پیشگیری از وقوع جرم یک امر فرا قوه ای است

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک امر فرا قوه ای و نیازمند همکاری مردم، مسئولان و نیز لزوم استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد است.